پای صحبت‌های یک فلسطینی؛ مردم غزه آب و غذا نمی‌خواهند!

عبدالمنعم گاهی به سختی می‌تواند با خانواده‌اش ارتباط بگیرد و از اوضاع‌ مردم غزه باخبر شود .این چند روز وصیت‌های…

جنگ در زمین فیلم‌ها و سریال‌ها ادامه دارد!

صحنهٔ جنسی را از فیلم‌ها حذف کردند. چون شما متوجه آسیب‌های آن شده‌اید و اجازه نمی‌دهید فرزندتان این صحنه‌ها را…