احسان جعفری مدیر بازرسی و بررسی‌های ویژه شستا شد

عارف نوروزی رئیس شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، در حکمی احسان جعفری را به سمت مدیر بازرسی و بررسی‌های ویژه شستا…

ماهیگیران غزه زیر آتش گلوله دل به دریا می‌زنند

آتش حملات هوایی، زمینی و دریایی رژیم صهیونیستی ماهیگیران فلسطینی را از دل زدن به دریا برای امرار معاش در…