چرا برنگشتی؟! (گفت و شنود)

رئیس‌جمهور آمریکا خطاب به اسرای صهیونیست گفته است «‌مقاومت کنید! ما می‌آییم‌»! در حالی که یک ماه و چند روز است که همه توان‌شان را به میدان آورده و دست به هر جنایتی زده‌اند تا آنها را آزاد کنند ولی نتوانسته‌اند هیچ غلطی بکنند.

چرا برنگشتی؟! (گفت و شنود)

فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها – کیهان نوشت:گفت: تازه چه خبر؟! گفتم: جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا خطاب به اسرای صهیونیست گفته است «‌مقاومت کنید! ما می‌آییم‌»! گفت: کجا می‌آیند؟!  گفتم: منظورش این است که به غزه می‌آیند و آنها را آزاد می‌کنند! گفت: یک ماه و چند روز است که همه توانشان را به میدان آورده و دست به هر جنایتی زده‌اند تا آنها را آزاد کنند ولی نتوانسته‌اند هیچ غلطی بکنند. گفتم: دانش‌آموزی وسط کلاس به معلم گفت؛ آقا اجازه! دستشویی دارم! معلم گفت؛ برو ولی زود برگرد و دانش‌آموز از کلاس خارج شد ولی برنگشت. فردا معلمش پرسید؛ مگه نرفته بودی دستشویی؟ پس چرا برنگشتی؟! گفت؛ آقا اجازه، منظورم دستشویی خونه‌مون بود! پایان پیام/ت  

دیدگاهتان را بنویسید