ماجرای یک تشابه فامیلی میان استاندار هرمزگان و مالک یک پالایشگاه

اخیرا برخی کانال های مجازی مدعی شده اند که مهدی دوستی استاندار هرمزگان با مدیرعامل نفت آفتاب که از قضا او هم مهدی دوستی است، برادر هستند و بدنبال آن، شایعات مختلفی را نیز بر پایه آن مطرح کرده اند.

ماجرای یک تشابه فامیلی میان استاندار هرمزگان و مالک یک پالایشگاه

به گزارش مدیریت استراتژیک از بندرعباس، طی روزهای اخیر چند کانال مجازی با طرح شایعه ای مبنی بر این که محمد مهدی دوستی مدیرعامل شرکت نفت آفتاب برادر مهدی دوستی استاندار هرمزگان است و به این ترتیب نتیجه گرفته اند که این پالایشگاه در زمان استانداری مهدی دوستی برای برادرش ساخته شده است! بررسی های خبرنگار فارس هرمزگان حاکی از آن است که مهدی دوستی استاندار هرمزگان هیچ نسبت فامیلی با مهدی دوستی مدیرعامل کنون شرکت نفت آفتاب ندارد. از سوی دیگر شرکت نفت آفتاب یک پالایشگاه بزرگ بخش خصوصی است که از سال ۱۳۹۰ در هرمزگان ساخته شده و فعالیت این شرکت ارتباطی با دوران دو ساله اخیر مهدی دوستی استاندار کنونی هرمزگان ندارد. علاوه بر این مهدی دوستی استاندار هرمزگان اصالتا اهل خوزستان است اما محمد مهدی دوستی موسس و مالک شرکت نفت آفتاب اصالتا قمی است و این دو ارتباطی فامیلی و نسبی با هم ندارند. به نظر می رسد طرح چنین شایعاتی عمدتا با رویکرد تحت الشعاع قراردادن فعالیت و عملکرد این دو مدیر شاغل در هرمزگان صورت می گیرد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید