فعالیت «گروه های جهادی» در هرمزگان

بیش از 150 گروه جهادی در مناطق مختلف استان هرمزگان، نوروز را در مناطق کمتر برخوردار این استان مشغول رفع کمبودها و محرومیت های مردم هستند. فعالیت این گروهها تا ابتدای اردیبهشت ادامه دارد.

فعالیت «گروه های جهادی» در هرمزگان

دیدگاهتان را بنویسید