داوران لیگ فوتسال هم از هدست استفاده می‌کنند

داوران فوتسال هم از این پس از هدست استفاده خواهند کرد.

داوران لیگ فوتسال هم از هدست استفاده می‌کنند

به گزارش خبرنگار ورزشی مدیریت استراتژیک، با پیگیری فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فوتسال به منظور ارتباط هماهنگ تر داوران در لیگ برتر ۱۲ هد ست داوری خریداری شد. از این پس داوران لیگ فوتسال قرار است در بازی‌های لیگ برتر و… از این هدست هااستفاده کنند.  گفتنی است کمیته فوتسال تایلند در تعامل با کمیته فوتسال در خرید این بی هد ست‌ها اقدمات موثری انجام را داد. پایان‌پیام/

دیدگاهتان را بنویسید