بهره برداری از ظرفیت ISC به منظور تحقق دیپلماسی علم و فناوری

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مؤسسه (ISC) بعنوان یک مؤسسه فراملی در راستای تحقق مرجعیت و دیپلماسی علمی فناوری و نوآوری در سطح ملی و بین المللی بویژه کشورهای اسلامی ایفای نقش می کند.

بهره برداری از ظرفیت ISC به منظور تحقق دیپلماسی علم و فناوری

به گزارش گروه دانشگاه مدیریت استراتژیک به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه هیئت دولت روز یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ درباره سامانه درگاه آشنایی با نخبگان و آینده سازان (دانا)، گفت: در دولت سیزدهم توسعه ماموریت ها و فعالیت های مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) مورد حمایت و توجه جدی قرار گرفته است. وی افزود: ISC علاوه بر پایش و رصد فعالیت دانشگاه ها و موسسات پژوهش و فناوری و پژوهشگران کشور بعنوان یک مؤسسه فراملی در راستای تحقق مرجعیت و دیپلماسی علمی فناوری و نواوری در سطح ملی و بین المللی بویژه کشورهای اسلامی ایفای نقش می کند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مؤسسه (ISC) قلب و مغز علم و فناوری کشور است و باید نگاه ویژه ای به این مؤسسه داشت تا بتوان از ظرفیت های موجود در این حوزه بهره برداری کرد. زلفی گل اظهار داشت: خداوند را شاکریم که یکی از نوابغ کشور که استاد تمام هوافضا دانشگاه شیراز است با انرژی بالا، پشتکار و جدیت فراوان ماموریت ها و اهداف توسعه ای این مؤسسه را پیگیری می کند. یقینا تاسیس دو سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) و درگاه آشنایی با نخبگان و آینده سازان (دانا) جز افتخارات دولت مردمی سیزدهم آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی است و در تاریخ کشور ثبت و ضبط خواهد ماند. پس از ارائه گزارش توسط رئیس مؤسسه (ISC) و توضیحات وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس جمهور گفت: علم و فناوری زیر بنای اقتدار کشور است و مبنای دولت حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور است. رئیسی از تلاش ها و فعالیت های ارزنده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) جهت برنامه ریزی و راه اندازی درگاه آشنایی با نخبگان و آینده سازان (دانا) در سطح ملی و بین المللی بویژه کشورهای اسلامی تقدیر کرد. رئیس جمهور از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواست حمایت ویژه ایی از فعالیت های پژوهشگران و فناوران کشور که در راستای نیازهای کشور گام بر می دارند داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید